Contact us

Jensen Service GmbH

Bahnhofstrasse 20-22
24975 Maasbüll
Deutschsland

Contact us

Central administration
Jensen Service GmbH Telefonnummer +49 (0)4634 9370-0
Telefax +49 (0)4634 10 25
E-Mail info@jensen-service.de
Managing Director
Sven Hansen Telefonnummer +49 (0)4634 9370-17
Mobil +49 (0)171 197 6393
E-Mail shansen@jensen-service.de
Export department
Valérie Poutet-Thiele Telefonnummer +49 (0)4634 9370-12
E-Mail vpoutet-thiele@jensen-service.de
Cees de Kock Telefonnummer +31-(0)165302860
Mobil +31-(0)630976423
E-Mail jensen-service@ziggo.nl
Warranty department
Wolfgang Hansen Telefonnummer +49 (0)4634 9370 - 37
E-Mail w.hansen@jensen-service.de


Contact Form

* Mandatory field

Name*
Bedrijf*
Country*
ZIP*
City*
Street*
Telephone Number*
E-mail*
Message
Insert code

Home Contact Impressum Copyright © 2010-2024 Jensen Service GmbH, Bahnhofstrasse 20-22, D-24975 Maasbüll